• RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Forside

Nyttig information om COVID-19

Vi ved godt, at der kommer mange informationer i denne tid om Covid-19, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at lave beregninger, søge kompensation m.v. Der er dog ikke noget hastværk med at søge, da der er flere ting, der først åbner op for ansøgninger i løbet af april, og deadline er først i juni eller senere. Herudover er der flere detaljer, som ikke er på plads endnu, og tingene ændrer sig løbende. Det er derfor vigtigt, at du i første omgang selv prøver at få et overblik over, hvad du mener kan være relevant for dig og din virksomhed, så skal vi nok hjælpe til bagefter.

 

Såfremt du har akut behov for likviditet, så er det dit pengeinstitut, som vi skal have kontakt til.

 

Vi har nedenfor lavet en kort beskrivelse af mulighederne, og du er velkommen til at kontakte os, når du har fået dannet dig et overblik.

 

Covid-19 hjælpepakker og kompensationer

Der er følgende relevante kompensationsmuligheder:

 • Sygedagpengerefusion fra første sygedag
 • Lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere, der alternativt ville blive afskediget
 • Kompensation for faste udgifter
 • Kompensation til selvstændige og honorarmodtagere

 

Derudover er der en række øvrige tiltag, f.eks. den udskudte betalingsfrist på moms og A-skat m.v., som vi tidligere har orienteret om.

 

Sygedagpengerefusion

Der er åbnet mulighed for at få sygedagpenge fra første sygedag, hvis sygdommen skyldes Covid-19 symptomer eller karantæne, dog ikke frivillig karantæne, som er valgt, fordi man er i risikogruppe.

Der må ikke arbejdes hjemmefra i perioden.

Refusion kan også fås for selvstændige erhvervsdrivende, hvor den sædvanlige egenbetalingsperiode på 2 uger suspenderes.

Medarbejderen skal bekræfte, at der er tale om Covid-19 symptomer eller karantæne.

 

Lønkompensation ved hjemsendelse

Der skal være hjemsendt minimum 30% af staben, eller minimum 50 personer, og alternativet ville have været at afskedige dem.

Kompensationen udgør 75% af lønnen, dog max. kr. 23.000 pr. måned pr. funktionær, og 90% af lønnen, dog max. kr. 26.000 pr. måned pr. faste timelønnet (ikke løsarbejdere).

Kompensationen kan modtages i perioden 9/3 - 9/6 (ansøgningsfrist senest 30/6-2020), og der kan som udgangspunkt kun søges 1 gang.

Det er et krav, at der ikke afskediges medarbejdere af økonomiske årsager i perioden.

Medarbejderen skal anvende mindst 5 dage af egen ferie og/eller afspadsering.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderen under hele hjemsendelsen, herunder også pension.

Der kan være aftalt nedgang i løn og tid inden hjemsendelse sker, men det kan ikke aftales undervejs, efter hjemsendelse er sket.

Der må ikke arbejdes i hjemsendelsesperioden.

Ejere og medarbejdere med væsentlige ejerandele er ikke omfattet.

Kan ikke udbetales, hvis man på anden vis er blevet godtgjort via forsikring, barselsrefusion, sygerefusion m.v.

Indberetningen skal understøttes af erklæring fra medarbejder og revisor.

 

Kompensation for faste udgifter

Der kan opnås godtgørelse af dokumenterbare faste omkostninger, eksempelvis husleje, renter og leasing. Listen er ikke udtømmende og kan blive tilpasset, når reglerne bliver endelige.

Det er et krav, at der er et forventet fald på minimum 40% i omsætning som følge af Covid-19, og der skal være faste udgifter på mindst kr. 25.000 i perioden 9/3 - 9/6.

 

Kompensationen gives med:

Forbud mod at drive forretning = 100% godtgørelse i hele påbudsperioden

Omsætningsnedgang 80-100% = 80% godtgørelse

Omsætningsnedgang 60-80% = 50% godtgørelse

Omsætningsnedgang 40-60% = 25% godtgørelse

 

Indberetningen skal understøttes af erklæring fra revisor, og der gives tillige godtgørelse til denne ekstra udgift.

 

Kompensation til selvstændige og honorarmodtagere

Der kan opnås kompensation for omsætningstab for selvstændige med færre end 10 fuldtidsansatte og en gennemsnitlig tidligere omsætning på minimum kr. 10.000 pr. måned.

Det gælder også B-honorarmodtagere uden CVR-nr. Derudover kan reglerne også bruges af selvstændige i I/S med en minimum ejerandel på 25%.

Det er et krav, at der er et forventet fald på minimum 30% i omsætning eller B-honorarer som følge af Covid-19.

Kompensation gives med 75% af omsætningstabet, dog max. kr. 23.000 pr. måned.

Der kan modtages kompensation for omsætningstab samtidig med refusion for hjemsendte medarbejdere, hvis man har ansatte.

Der kan ikke modtages kompensation for omsætningstab, hvis indehaver får sygerefusion eller har en personlig indkomst over kr. 800.000 i 2020.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Her finder du information om os, herunder lidt historie, telefon- og emaillister, produktbeskrivelser, jobopslag med videre.

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Telefon 46 36 11 99
Telefax 46 32 18 32
E-mail:
CVR-nr. 28 99 13 55

 

Ny Ferielov