• FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Bogføring

Grundlaget for en retvisende årsrapport er en korrekt registrering af virksomhedens bilag.

Mange virksomheder vælger at have eget bogholderi, mens andre vælger at outsource opgaven.

Vi hjælper gerne med bogføringen, som foretages på baggrund af de kasserapporter og oplysninger, vi modtager fra kunden.

I dag kræver bogføring indgående kendskab til momsregler, A-skat, lønsumsafgift, grønne afgifter med videre. Efter aftale sørger vi for de nødvendige indberetninger til offentlige myndigheder.

Skulle kunden få lyst til selv at indføre eget bogholderi, kan vi hjælpe med rådgivning omkring valg af edb-program og indkøring heraf.

Vi har også igennem årene fået etableret et godt samarbejde med en række free-lance bogholdere rundt om i landet, som vi naturligvis gerne henviser til. Kontakt os for nærmere aftale og information.