• FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Budget

Et budget er en fremtidig handlingsplan, der beskriver de forventede økonomiske konsekvenser, der er baseret på visse fastlagte forudsætninger. Budgettet kan også siges at være virksomhedens bedste bud på, hvorledes virksomhedens økonomiske situation vil udvikle sig.

Vi er virksomhedens naturlige samarbejdspartner i forbindelse med budgetlægningen. Opgaven for os kan være at udarbejde budgettet på grundlag af de forudsætninger, virksomhedens ledelse opstiller. Opgaven kan også alene være en gennemgang af det budget, virksomheden selv har udarbejdet. I begge tilfælde vil vi forsyne budgettet med en revisorerklæring.

Vores erklæring forøger troværdigheden af budgettet. Vi kan som revisorer ikke stå inde for, at alle forudsætninger bliver opfyldt. Vi vurderer, om forudsætningerne er velbegrundede, herunder om kapaciteten er tilstrækkelig, og at disse er korrekt indarbejdet i budgettet. Ligeledes tester vi den talmæssige sammenhæng i budgettet.

Vi medvirker ved udarbejdelse af såvel løbende budgetter som lejlighedsbudgetter. Assistancen er hele tiden med det formål at hjælpe kunden bedst muligt, så der kommer et så anvendeligt og målrettet produkt ud af det som muligt.