• POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Kvalitetssikring

Som beskikket statsautoriseret revisor er det et krav, at vi lever op til begrebet god revisorskik. Det indebærer, at alle arbejdsmetoder indenfor revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Alle vores produkter er omfattet af krav om ensartethed og kvalitet. Det gælder for eksempelvis vores årsrapporter, revisionsprotokollater og indkomst- og formueopgørelser.

Kvalitetsstyringssystemet sikrer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer kvalitetsstyringen, at intet produkt forlader os uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Årligt foretager vi intern stikprøvekontrol, som sikrer at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Anvendelse af arbejdsmetoder dokumenterer vi skriftligt.

Som statsautoriseret revisionsfirma er vi underkastet ekstern kvalitetskontrol. Denne udføres ca. hvert sjette år af statsautoriserede revisorer, der er udpeget og godkendt af revisortilsynet og som er uafhængige af vores revisionsfirma.

Læs vores forretningsbetingelser her.